Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide

Bestuur en Comités

Bestuur

Het bestuur van Fanfare Eendracht bestaat uit meerdere personen die elk een eigen functie vervullen. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:

Comités

Fanfare Eendracht heeft een grote groep vrijwilligers. Deze vrijwilligers zijn actief in diverse comités. Elk comité geeft op eigen wijze invulling aan het ondersteunen van de vereniging.

Voor meer informatie over de diverse comités, neem dan contact op met een van de contactpersonen.

 • Damescomité
  Voorzitster Jenny Borghans
  Secretaris: Anja Geraets
  Penningmeester: Sandra Haan
  Contact: damescomite@fanfare-eendracht.nl 
 • Erebestuur
  Voorzitter: Hein Ariesen
  Secretaris: Wies Luijten-Geurts
  Penningmeester: Albert Soogelee 
  Contact: erebestuur@fanfare-eendracht.nl 
 • Jeugdcommissie
  Contactpersoon: Jeannette Vreuls
  Tel: 06 43 13 87 29