Fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide

Vrienden van de Fanfare

De ‘vrienden van de fanfare’ is een club van sympathisanten van fanfare Eendracht Nieuwenhagerheide, die hun sympathie wensen te onderstrepen door extra belangstelling en geldelijke ondersteuning. De fanfare verdient dit vanwege de manier waarop ze invulling geeft aan haar functie in de Nieuwenhaagse gemeenschap. Zo ontbreekt de fanfare nooit op momenten dat muzikale begeleiding gewenst is.

De gelden die door de vrienden bijeen worden gebracht zijn uitsluitend bestemd voor de opleiding van de jeugd, zonder jeugd geen fanfare. Momenteel bestaat de club uit ± 100 sympathisanten. Als sympathisant betaalt men jaarlijks een bedrag van € 50,00.

Als vriend van de fanfare wordt u maandelijks op de hoogte gehouden van het wel en wee van de fanfarefamilie door middel van het fanfare-bledje, waarin verslag wordt gedaan van de belangrijkste gebeurtenissen en waarin de komende activiteiten worden aangekondigd. Tevens wordt u vermeld op het sponsorbord dat ophangt in onze fanfarezaal.

Muziek…daar hebben we vrienden voor.

Als u uw waardering voor de rol van de fanfare binnen onze gemeenschap meer inhoud wenst te geven, kunt u dat doen door u aan te melden als vriend(in) van de fanfare. Aanmelden gaat via “Aanmelden sponsoren en vrienden

Heeft u vragen over de vrienden dan kunt contact op te nemen met de heer Albert Soogelee, tel 06 52023672 of mail vrienden@fanfare-eendracht.nl